ZEYTİN BAHÇELERİNDE GÖRÜLEN  ZARARLI NEMATODLAR

Nematodlar hakkında daha detaylı bilgi almak için için lütfen aşağıdaki linke dokunun

Nematodlar PDF

Zeytin ağacı 33 cinse bağlı 70 türün üzerinde nematoda konukçuluk etmektedir. Özellikle son yıllarda sulamanın artmasıyla zeytin alanlarında nematod popülasyonlarında önemli şekilde artma ve bulaşma oranında yükselme gözlenmiştir.
İki farklı Kök-ur nematodu türü M. incognita ve M. javanica özellikle fidanlıklarda çeliklerin köklenmesini engellemekte ve kök oluşumunu azaltmaktadır.  Yurt dışında yapılan bir çalışmada iki farklı zeytin fidanında M. javanica ile yapılan denemede 49–61 yumurta/100 ml toprakta bulunması durumunda minimum ürün kaybının % 50 olacağı hesaplanmıştır.  Nematodlar doğrudan beslenmelerinin yanında diğer hastalıklara giriş kapısı açarak ve zararını artırarak da dolaylı zarara neden olurlar. Örneğin, M. incognita zeytinde solgunluk hastalığı yapan V. dahlie hastalığının etkisini artırmaktadır.
Zeytinde Zarar yaptığı bilinen diğer nematodlardan Kök lezyon nematodları  (Pratylenchus spp.), köklerde yaralara ve kahverengi lekelere neden olarak zarar verirler.
Zeytinde zarara sebep olan diğer bir nematod türüde turunçgil nematodunun (Tylenchulus semipenetrans) turunç ırkıdır.
Bölgemizde Gaziantep ve Osmaniye yörelerinde belirlenmiştir.
Zeytinde nematodlarla mücadele sadece fidanlıklarla sınırlıdır.
Fidanlıklarda hijyen kurallarına dikkat edilmeli kullanılan alet ve makineler ya kontak bir nematisit ile veya çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
Sulama suyunun temizliği de ihmal edilmemelidir.
Boş saha ilaçlamaları tavsiye edilebilir.
Özelikle örtüaltı fidan yetiştirirciliğinde solarizasyon ve solarizasyon+ilaç kombinesi bölgemiz için uygulanabilir ve pratik mücadele yöntemleridir.
Zeytinde kök-ur nematodunun köklerde oluşturduğu belirtiler.