ZEYTİN BAHÇELERİNDE MÜCADELE YÖNTEMİ METODU

Mücadele Yönetimi hakkında daha detaylı bilgi almak için için lütfen aşağıdaki linke dokunun

Mücadele Yönetimi PDF

Tuzak yöntemi
Zararlının özelliği ve türüne göre değişik tip eşeysel çekici tuzaklar kullanılır.
a)Zeytin güvesi (P.oleae)nin ergin popülasyonunun izlenmesi için hektara l adet Delta tipi feromon tuzakları mart sonu nisan başlarından itibaren zeytin bahçelerinde ağaçların hakim rüzgar yönüne, yerden 1,5-2 myüksekliğe meyveli bir dala asılmıştır Tuzaklar haftada bir kez kontrol edilerek yakalanan kelebek adetleri kaydedilir. Sayımlara çiçek ve meyvelerin mercimek büyüklüğüne ulaştığı dönemlerdeki yoğunluğu belirlemek için temmuz ayı başlarına kadar devam edilmelidir. Feromon kapsülleri 4–6 haftada bir, yapışkan tablalar ise kirlendikçe değiştirilmelidir.
b)Zeytin sineği (B.oleae nin) ergin popülâsyonlarının izlenmesi ise haziran sonu temmuz başlarından itibaren hektara l adet içinde % 2 di amonyum fosfat eriyiği bulunan McPhail tuzak ile vertikal sarı yapışkan feromon tuzağı asılmalıdır. Tuzaklar haftada bir kez kontrol edilerek yakalanan zeytin sineği erginleri kaydedilir. Mc. Phail tuzakların eriyikleri her kontrolde, vertikal sarı yapışkan tuzakların kapsülleri 4-6 haftada bir değiştirilir.

Gözle inceleme yöntemi
Vejetasyon süresince zeytin bahçelerinde bulunan zararlı ve yararlı türler ile bunların yoğunluklarını belirlemek için kullanılır.
a)Zeytin güvesi (P. oleae) için, her bahçede en az 100’er organ (tomurcuk, yaprak, somak, meyve) tesadüfen seçilerek lup’la kontrol edilir. Mevcut zararlı (larva ya da zarar görmüş organ) ve faydalılar kaydedilir. Bu yöntem genel olarak kışın ayda bir mart sonu-ekim ortası dönemde haftada bir, ilaçlamaya karar verme aşamasında haftada iki kez uygulanmalıdır.
b)Zeytin sineği (B. oleae) için, tuzak sayımları ile birlikte haftada 1–2 kez ağaçların güneydoğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış meyvelerde, l hektar için en az 100 adet olmak üzere bir zeytin bahçesinde 1000 meyvede vuruk (%) sayımı yapılmalıdır.
c)Zeytin halkalı leke hastalığı (S. Oleagina) bir önceki yıl sorun olduğu bahçelerde ilaçlama zamanının belirlenmesi için, zeytin ağacında yeni sürgünler oluşmadan hemen önce birinci ilaçlama, çiçekler açılmadan hemen önce ikinci ilaçlama için fenolojik devreleri belirlenir.
d)Zeytin dal kanseri (P. savastanoi) için, zeytin bahçelerinin farklı noktalarında seçilen ağaçların dört faklı yönünden seçilen birer daldaki l ve 2 yıllık sürgünler üzerinde tümör aranır.

Dal sayım yöntemi
Zeytin karakoşnili (Şaissetia oleae Olivier), Zeytin kabuklu biti (Parlatoria oleae Colvee) ve diğer kabuklu bitler gibi sabit zararlılara karşı kullanılan bir yöntemdir. Bahçeyi temsil edecek şekilde en az 5 ağacın çeşitli yönlerinde 20–25 cm uzunluğundaki 10 sürgün alınmalıdır. Tüm sürgün ve yapraklar üzerindeki bireyler binoküler altında sayılarak sağlam ve parazitli bireyler kaydedilir.