BODUR ZEYTİN

ARBEQUİNA İRTA İ18                                                                                   

Sofralık zeytin çeşitlerinin çoğu büyük yapılıdırlar ve bundan dolayı sık dikime müsait değildirler. Fakat arbequin bodur bir çeşit olmasından dolayı sık dikime elverişli bir çeşittir. Sıra üzeri mesafeler 1 x 4 m’ ye kadar sık dikilebilir. Buda birim alandan daha fazla verim alınmasını sağlar.

Arbequin makineli hasada uygun bir çeşittir. Zeytinler erken hasat edildiği takdirde yağ oranı düşecektir. Geç hasat edildiğinde ise meyvelerin çoğu yere dökülecek ve fermantasyon başladığı için yağ kaliteniz düşecektir. Makineli hasat sayesinde zeytin meyvelerinin optimum olgunlukta hasat edildiğinden zeytin ve zeytinyağı kalite parametreleri olumlu yönde etkilenecektir.

Zeytinde önemli hastalıklardan olan verticillium solgunluğuna karşı en dayanıklı çeşittir.

Arbequin tozlayıcıya ihtiyaç duymaz kendine verimli bir çeşittir.

Yoğun dikim koşullarında yetiştiricilik yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu yeterli miktarda suya sahip olmak ve budamaya özen göstermektir. Ağacın yüksekliği maksimum 2,5 metre olmalıdır.

Bodur zeytin yetiştiriciliğinin sağladığı en önemli avantajlardan birtanesi de zeytinlerin 2. Yaştan itibaren verime başlaması ve 4. Senesinde ekonomik verime ulaşabiliyor olmasıdır. İspanyada optimum koşullarda alınan ortalama verim 1,5-2 tondur. 

Yıllık üretim maliyetinde en fazla gider budamaya ayrılmaktadır. İlk yıllarda mekanik budama denenmiş fakat bir sonraki yıl verimin çok düştüğü saptanmış ve budamanın kesinlikle elle yapılması gerektiğine karar verilmiştir.