EFSANELERDE ZEYTİN

Âdem peygamber Havva ile birlikte cennetten kovulur. Yeryüzünde 930 yaşına varan Âdem peygamber öleceğini anlar. Allah’tan merhamet dilemek için oğlu Şit’i cennete gönderir. Oradaki melek ona üç tohum verir ve der ki baban ölünce bu üç tohumu ağzına koy ve onu öyle göm. Şit Cennet’teki meleğin isteğini yerine getirir. Bir müd­det sonra Âdem peygamberin ağzında üç ağaç büyür. Bunlardan biri zeytin ağacı, diğeri sedir, sonuncusu ise servi ağacıdır.
Zeytin ağacı tanrının insanlara armağan ettiği en değerli ağaçtır.
Âdemoğulları yeryüzünde çoğaldıktan bir müddet sonra büyük kötülükler yapmaya başlarlar. Bu durumdan çok rahatsız olan Tanrı onları cezalandırmaya karar verir. Nuh peygambere bir gemi yapmasını emreder. Bu gemiye hayvan ve kuşlardan eşit miktarda her cinsten bir dişi, bir erkek almasını söyler. Nuh gemisini bitirir ve emredilen hayvanları gemisine doldurur. Daha sonra büyük tufan kopar. Gemidekilerin dışında canlı kalmaz, büyük sel felaketi hepsini yok eder. Nuh peygamber suların çekilip çekilmediğini anlamak için sabahleyin bir güvercin uçurur. Güvercin akşama doğru gagasında bir zeytin dalı ile döner. Yeryüzünde bir tek canlı kalmıştır o da ölmez ağacın, yani zeytin ağacının ta kendisidir.