ZEYTİN AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN  FİZYOLOJİK HASTALIKLAR

Fizyolojik Hastalıklar hakkında daha detaylı bilgi almak için için lütfen aşağıdaki linke dokunun

Fizyolojik Hastaliklar PDF

ZEYTİN AĞAÇLARINDA BOR NOKSANLIĞI

Bor noksanlığının nedenleri

Bor noksanlığı fizyolojik bir hastalıktır. Bor ağacın en az hareketli elementidir ve bitkinin normal gelişmesi için sürekli alınması gereklidir. Ayrıca bitki gelişme dönemlerinde borun alınması önemlidir. Çünkü birçok aktivite yanında kök gelişmesi ve uç meristem oluşumunda görev alan bir elementtir. Daha önce alınan bor, büyüyen genç dokulara zor taşınır. Bitki kökleri tarafından alınan bor yapraklara anorgonik formda ulaşınca az hareket eden kompleks bor molekülleri oluşur. Zeytinde yapraklardaki bor miktarı gelişmenin başlaması ile birlikte, çekirdeklerin sertleştiği devreye kadar artmakta, meyvelerin olgunlaştığı devrede en az düzeye inmektedir. Verim çağındaki zeytin yapraklarında bor miktarı (ppm) aşağıdaki gibidir.

       Çok düşük Düşük Yeterli Yüksek Çok Yüksek
           < 6         6-18
      18-50 50-65 >65

Bor Noksanlığının Belirtileri

Bor noksanlığı, zeytin ağaçlarının yaprak, sürgün ve meyvelerinde değişik belirti oluşturur.
Yapraklardaki belirtiler, yaprak ucundan başlayarak sapa doğru yaprağın üçte ikisini kaplayacak şekilde soluk yeşil renk alarak ilerlemekte, daha sonra yaprağın sararıp dökülmesi şeklinde görülmektedir. Yapraklarda küçülme, kıvrılma, kalınlaşma, büzülme ve boğum araları kısalarak rozetleşme meydana gelir.
Sürgünlerdeki belirtiler sürgün ucunda kurumalar şeklinde görülür. Buna bağlı olarak, yan tomurcuklar faaliyete geçerek sürgün oluşumu artar. Ağaçlarda bodurlaşma ve çalılaşma görülür.
Dallarda ve gövdede hatta yaprak saplarında çatlak ve yarıklar oluşabilir. Tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu engellenebilir.
Meyvelerdeki belirtiler şekil bozuklukları olarak görülür. Meyve çekirdeğinde büyüme devam ederken, meyve kabuğunda büyümenin durmasıyla oluşan “maymun yüzlü” meyve oluşumu çok tipiktir. Ayrıca çiçek ve genç meyve dönemlerinde dökümler tipik belirti şeklidir.
Meyvelerde bor noksanlığı ürün miktarı ve kalitesini önemli ölçüde etkiler,

MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel önlemler
Tesis kurulmadan önce toprak analizi yapılarak topraktaki miktarı belirlenmelidir. Dikim, sulama, gübreleme tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele
Yeşil aksam uygulaması
1. Uygulama: Çiçeklenme öncesi,
2. Uygulama: Meyve tutum döneminde
3. ve diğer uygulamalar: 15 gün ara ile 2–3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulaması
İlkbaharda sürgün gelişmesinin olduğu dönemde (mart-nisan) bir uygulama yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları  

Etkili Madde adı Oranı

Formülasyonu

Doz

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

      100lt suya (preparat)

   Boraks 36,5 %                 GR    250 gr
   Boraks 11,3 %                TOZ      500 gr

 

ZEYTİN AĞAÇLARINDA AZOT NOKSANLIĞI
Azot noksanlığında yaprakların bir kısmında veya hepsinde sarılık (kloroz) meydana gelir.
Ağaçların alt ve orta kısımlarında yaprak dökümü olur.
Sürgünlerde zayıflık, sürgün oluşumunda ve yapısında azalma görülür.
Somak ve çiçek oluşumu azalır.
Çiçek ve meyve dökümü olur, meyveler küçülür, meyvenin et oranında ve yağ miktarında azalma olur.

Azot noksanlığının nedenleri
Toprakta azot ve organik madde yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı, düşük fosfor miktarı ve aşırı kuraklık neden olabilir.

Çözümü
Toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre ya topraktan azotlu gübreler; ya da yapraktan üre verilmelidir.
Ara bitkisi olarak baklagiller devreye sokulabilir.

 

ZEYTİN AĞAÇLARINDA FOSFOR NOKSANLIĞI
Fosfor noksanlığında gelişme yavaşlar, yapraklar küçülür.
Dalların boğum araları kısalır, kökler zayıflar.
Çiçeklenme azalır, çiçek açması gecikir. Dolayısıyla meyve bağlama olayı da olumsuz etkilenir.
Meyve çekirdeği küçülür, meyveler geç olgunlaşır. Karbonhidrat miktarı azalacağından gelişme zayıflar. Sonuçta ürün miktarı azalır.
Filizlerin pişkin ve sağlam olması engellenir.
Soğuklara ve kuraklığa olan duyarlılık artar.
Meyvelerde kalite azalır, yağ oranı da normalin altına düşer.

Fosfor noksanlığının nedenleri
Topraktaki organik madde yetersizliği,
Soğuk ve nemli koşullar,
Asit yapılı topraklar neden olabilir.

Çözümü
Toprak ve yaprak analizleri yaptırılarak, analiz sonuçlarına göre topraktan fosforlu gübre uygulamaları yapılmalıdır.

 

ZEYTİN AĞAÇLARINDA POTASYUM NOKSANLIĞI
Potasyum noksanlığında, yaşlı yapraklarda uç klorozları ve nekrozlar, ucu kahverengi, dibi san yapraklar görülür.
Yapraklarda ve meyvelerde küçülme, meyve et oranı ve yağ miktarında azalma olur. Su ve soğuk stresine karşı direnç azalır.
Ağaçlar, hastalık ve zararlılardan daha çok etkilenirler.

Potasyum noksanlığının nedenleri
Topraktaki potasyum yetersizliği, topraktaki katyon değişim kapasitesinin düşük olması neden olabilir.

Çözümü
Toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre, topraktan veya yapraktan potasyumlu gübre uygulamaları yapılmalıdır.

 

ZEYTİN AĞAÇLARINDA KALSİYUM NOKSANLIĞI
Kalsiyum noksanlığında, filizlerde kolay kırılmalar ve Kurumalar, yapraklarda dökülmeler koparılan yapraklarda sertleşmeden kuruma ve genç yapraklarda üşümeye karşı duyarlılık görülür.

Kalsiyum noksanlığının nedenleri
Topraktaki kalsiyum yetersizliği, magnezyum fazlalığı neden olabilir.

Çözümü
Toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analız sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan kalsiyumlu gübre uygulamaları yapılmalıdır.

 

ZEYTİN AĞAÇLARINDA MAGNEZYUM NOKSANLIĞI
Magnezyum noksanlığında yaprak uçundan veya kenarlarından başlayan sararmalar, orta damar boyunca ve yaprak dibinde ise yeşil kısımlar görülür.
Mevsim ilerledikçe sararma tüm yaprağı kaplar, yaşlı yaprak görüntüsü oluşur.
Genç filizlerde, önemli yaprak dökümü gözlenir ve filizlerde gelişme duraklar.

Magnezyum noksanlığının nedenleri
Topraktaki magnezyum yetersizliği aşın potasyum ve kalsiyum, aşın yağış neden olabilir.

Çözümü
Toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan magnezyum içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.

 

ZEYTİN AĞAÇLARINDA ÇİNKO NOKSANLIĞI
Çinko noksanlığında, yapraklarda damar arasında sararma, rozetleşme, küçülme ve şekil bozuklukları görülür.
Çinko noksanlığının nedenleri
Topraktaki çinko yetersizliği,
Aşırı fosfor neden olabilir.
PH’şı yüksek ve kolay yıkanan hafif topraklarda sık rastlanır.

Çözümü
Toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan, çinko içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.