ZEYTİN BAHÇELERİNDE GÖRÜLEN FİTOPLAZMA HASTALIKLARI

Fitoplazma Hastalıkları hakkında daha detaylı bilgi almak için için lütfen aşağıdaki linke dokunun

Ftoplazma Hastalıkları PDF

Şuana kadar İtlaya ve İspanyadan Fitoplazma şüphesi olan benzer iki hastalık bildirilmiştir. Bunların aynı etmen tarafından oluşturulduğu kanıtlanamamıştır. Orta İtalya da birçok bahçede bildirilmiştir. (1996)
İspanyanın Badajóz bölgesinde 1998 rapor edilmiştir. Fakat hastalık  1993 beri bir çok bahçede gözlenmiştir..

Zarar
İspanyada: Bulaşık bitkilerde cadısüpürgesi oluşumu, kısa boğum araları anormal sürgün büyümesin İtalya: Bodur dallar ve kısa boğum araları, yaprak bozuklukları ve kloroz ile cadısüpürgesi oluşumu gözlenmiştir.

Analiz
PCR analizlerinde her iki ülkedeki örneklerde FİTOPLAZMA varlığı doğrulanmamıştır.
ISAPNAYA: Etmen STOLBUR grubuna dâhil edilmiştir.
İTALYA: Etmen “Witches broom- Cadı süpürgesi” olarak adlandırılmıştır.

Taşınma
Genel olarak fitoplazmalar cüce ağustos böceği (cicadellid)  Hyalesthes obsoletus taşınabilirler.

Risk
İtlaya’da bu hastalıktan dolayı önemli bir ekonomik kayıp olduğu rapor edilmiştir.
EPPO RS 99/008, 97/195