ZEYTİNDE BAHÇELRİNDE HASAT

Tane zeytin üretim maliyeti içinde % 45-55’lik pay ile hasat ilk sırayı almaktadır.

Diğer bir ifade ile hasat işçiliği, zeytin üretiminde maliyeti etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Öte yandan ürün kalitesine ve hasat biçimine göre boş yıllarda da ürün alımını etkilemesi gibi nedenlerle hasat, üzerinde dikkatle durulması gereken bir işlemdir.

Zeytin toplama zamanı bölgelere ve iklim durumuna göre değişir.

Hasada dip zeytinlerin toplanması ile başlanır. Kendiliğinden ağaç altına düşen zeytinler genelde yüksek asitli yağ verdiklerinden ayrı olarak toplanır ve yağhaneye gönderilir.

İkinci olarak yeşil sofralık zeytinler toplanır. Bu zeytinlerde toplama zamanı tane renginin yeşilden sarıya döndüğü dönemdir.

Yeşil zeytin salamurası için önce iri zeytinler toplanmalı, sonradan irileşen ikinci ya da üçüncü elle toplanmalıdır.

Yağlı zeytinlerde olgunluğun başlangıcında yağ oranı düşük olup mevsim ilerledikçe artar, tane yumuşar ve elle sıkınca suyu akar. Ancak toplamanın çok geciktirilmesi durumunda özellikle yağışlardan sonra kendiliğinden dökülme artar, zeytin daneleri buruşur ve kuş zararı görülür.

Hasattan sonra küfelerde, çuvallarda ve yığın halinde uzun süre bekletilen zeytinlerde kızışma görülmekte, yağ asidi yükselerek kalitesi düşer. Bu nedenle bekletilecek zeytinler temiz bir yere 5–10 cm. kalınlığında yayılmalı ve ara sıra karıştırılarak havalandırılmalıdır.

Ülkemizde yağlık zeytin ağaçları çoğunlukla yüksek boylu olduğundan sırıklanarak toplanmaktadır. Oysa sırıkla toplamanın önemli sakıncaları vardır. Sırıklama sırasında sürgünler kırıldığından hasadı izleyen yıl verim çok düşük olmaktadır.

Aynı zamanda yaralı yerlerden “Zeytin Gal Hastalığı” bulaşmakta ve bu hastalık hızla yayılmaktadır. Sırıkla vurma sırasında zeytin daneleri de zedelenmekte ve zarar görmektedir. Sırıkla toplama zorunlu ise meyve dallarının kırılmamasına dikkat edilmeli ve sırıklama içten dışa doğru yapılmalıdır.

 Yetiştiricilikte ve Hasatta İşgücü Kullanımı

 

İŞLEMLER

KIR ARAZİ

TABAN ARAZİ

Kuru Koşullar

Kuru Koşullar

Sulu Koşullar

BİİG*h/da

%

BİİG h/da

%

BİİG h/da

%

Top. İşleme

5.04

15.8

5.49

16.3

12.24

22.9

Gübreleme

0.95

3.0

1.00

3.0

0.85

1.6

Sulama

7.56

14.1

Mücadele

0.62

2.0

0.82

2.4

1.69

3.2

Budama

6.44

20.3

4.28

12.7

5.96

11.1

Hasat

18.72

58.9

22.05

65.6

25.15

47.1

TOPLAM

31.77

100.0

33.63

100.0

53.42

100.0

Ege Bölgesinde Kır ve Taban Arazideki Zeytin Yetiştiriciliğinde İnsan İşgücü Gereksinimi ve Toplam İşgücü Gereksinimi İçindeki Payları (%) (*)BİİG: Birim İnsan İşgücü-Saat

Yetiştiricilik işlemleri içerisindeki en büyük payı hasat almaktadır.