ZEYTİN BAHÇELERİNDE
BORDO BULAMACI (GÖZTAŞI) VE SİSTEMİK BAKIR KULLANIMI

Bordo Bulamacı / Sistemik Bakır  hakkında daha detaylı bilgi almak için için lütfen aşağıdaki linke dokunun

Bordo Bulamacı PDF

Sistemik Bakır Kullanımı BROŞÜR

BORDO BULAMACI

Patojenlere karşı esas toksik madde olan bakır iyonları içeren ve asit karakterli bakırın pH’sını “nötr”leştirerek, fitotoksik etkiyi gidermek amacıyla kireç katılarak kullanılan ve kolay hazırlanabilen bir “fungusit”tir.

Hazırlama Tekniği
Bordo bulamacı hazırlanmasında ahşap kaplar tercih edilmektedir. Asit karakteri nedeniyle teneke veya madenî kaplarda bordo bulamacının hazırlanması iyi sonuç vermemektedir. %1.0 (bir)’lik bordo bulamacını hazırlamak için 50 ve 100 litrelik olmak üzere iki ayrı ahşap varile ihtiyaç vardır. 50 litrelik varil’de 1 (bir) kg. göztaşı (Bakır Sülfat) eritilir. Bakır sülfat suda zor çözündüğü için 24 saat önce suya bırakılmalıdır. Şayet suda hemen çözünmesi istenirse, toz haline gelinceye kadar öğütülmesi gerekmektedir. ½ kg. sönmemiş kireç, başka bir yerde azar azar dökülen ılık suda eritilerek söndürülür, sonra 100 litrelik diğer varil’e süzülerek aktarılır ve su ilâvesi ile 50 litreye tamamlanır. Daha önce hazırlanan 50 litrelik göztaşı eriyiği ise 100 litrelik varil’de bulunan kireçli su üzerine yavaşça dökülür ve devamlı olarak ağaç sopa yardımı ile karıştırılmak suretiyle çivit mavisi renginde bulamaç elde edilir. Kireçli su, kat’î surette göztaşı eriyiği üzerine dökülmemelidir.

Kireç oranı kontrolü
Hazırlanan bulamaçtaki kireç miktarının az ya da çok olduğunu anlamak için “Turnusol” kâğıdı veya “Fenolftalein”li kâğıt kullanılmaktadır. Bordo bulamacına batırılan;
Kırmızı “Turnusol” kâğıdı     ►Mavi;
Beyaz “Fenolftalein”li kâğıt  ►Kırmızı
Renk aldıkları takdirde bulamaç iyi hazırlanmış demektir. Eğer beyaz “Fenolftalein”li kâğıt beyaz renkte kalırsa bulamaca bir miktar daha kireçli su ilâve edilmelidir. Diğer bir pratik yöntem ise çivi ile yapılan kontroldür. 4-5 cmuzunluğundaki passız çivi yarısına kadar bordo bulamacının içerisine batırılarak 5 dakika bekletilirse, asit karakterli bulamaçlarda çivinin çözeltiye giren kısmının rengi esmer kırmızıya dönüşmektedir. Bu tip bulamaçlara bir miktar daha kireçli su vermek gerekmektedir. Nötr ve hafif kalevi eriyiklerde “çivi”nin renginde bir değişim sözkonusu olmamaktadır. Bordo bulamacı yapıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. Mutlaka bekletilecekse 100 litrebulamaca 200 g. “şeker” ilâve etmek suretiyle bordo bulamacı 15-20 gün muhafaza edilebilir.

Bordo bulamacı insektisit, fungusit ve akarisitlerle kesinlikle “karıştırılmamalıdır”.
% 1,0’lik Bordo Bulamacı için             Þ :1,000 g. Göztaşı ve500 g. Sönmemiş Kireç,
% 1.5’luk Bordo Bulamacı için            Þ :1,500 g. Göztaşı ve750 g. Sönmemiş Kireç,
% 2,0’lik Bordo Bulamacı için         Þ :2,000 g. Göztaşı ve1,000 g. Sönmemiş Kireç, gerekmektedir. Ancak, sönmemiş kireç yerine sönmüş kireç kullanılmak istenirse, yukarıda verilen kireç miktarı iki misli arttırılmalıdır.