ZEYTİNDE PERİYODİSİTE (VERİM DÜZENSİZLİĞİ)

Meyve ağacının bir yıl meyve verip ertesi yıl çok az ya da hiç meyve vermemesine “periyodisite” denir. Zeytin periyodisite gösteren bir meyve türü olup diğer meyve türlerine göre daha belirgin olarak kendini göstermektedir. Bu durum üretici ülkeler için ortak bir sorun olup, ham dane, zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminin yıllara göre büyük değişiklikler göstermesine neden olmaktadır. Zeytinde kuvvetli periyodisite gösterenler genellikle yabaniye kaçanlardır. Periyodisite, kendi haline bırakılan ağaçlarda kuvvetli, bakımlı ağaçlarda daha hafif seyretmektedir. 

  1. İklim düzensizlikleri,
  2. Budamanın uzun aralarla ve sert yapılması,
  3. Dengesiz gübreleme,
  4. Derim ve toprak işlemenin hatalı yapılmaması, periyodisite’nin şiddetini arttıran unsurlardır.

Budama, gübreleme, mücadele, hasat ve toprak işleme gibi teknik işlemlerin zamanında ve gereği gibi yapılması ile periyodisite oldukça hafifletilebilmektedir.