http://www.olivasa.com.tr/

Olivasa Gıda 

Firmamız 5 yıldır kişisel firma (Selma Zeytin ve Zeytinyağı) olarak zeytin ve zeytinyağı sektöründe ihracatçı olarak çalışmalarıma devam etmiştir.
Ancak 2016 yılı Ocak ayında SASOLİVA A. Ş. olarak İzmir merkezli bir firma haline dönüştürülmüştür.
2016 Ocak öncesi dönemlerde ürünlerimiz fason sözleşme ile yapılmakta iken artık kendi üretici kodumuzla üretilmeye başlanmıştır.
Olivasa Gıda Akhisar/Manisa’da ise kendi ünitemizde yağ dolumu ve zeytin paketleme için işlemleri tamamlayarak üretim başlamıştır.
İç piyasada her gün artan marka bilinci ile yaklaşık 72 çeşit ürün ile çalışmalarına devam etmektedir.

http://www.egebirlik.org.tr/birlikler-zeytin-zeytinyagi-birlik-detay.asp

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 19 Mart 1940 tarihinde kurulmuştur. Birliğin 31.12.2013 tarihi itibariyle yaklaşık 500 üyesi bulunmaktadır. Birlik üyelerince 2013 yılında toplamda 140’dan fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat rakamı ise 440 milyon $’dır.
Birliğin faaliyet alanları, sofralık zeytin, zeytinyağı ve prina yağıdır.

http://www.zeytinagacidergisi.com/

Zeytin Ağacı Dergisi

YAYIN DANIŞMANI
Hüsamettin BERBER
husberber@gmail.com

REKLAM
zeytinagacidergisi@gmail.com 

Sosyal Medya
facebook: /zeytinagacidergisi
twitter:/zeytinagaci
youtube:/zeytinagacitv
instagram:/zeytinagacidergisi

http://www.zeytindostu.org.tr

Zeytindostu Derneği
Zeytindostu Derneğinin oluşum şekli tam bir sivil inisiyatif örneğidir.
Zeytindostu google grubunun sanal ortamda kurulması ve birçok zeytine gönül vermiş kişinin bu grupta yaptığı fikir alışverişi ve beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan fikirlerini eyleme dökmek istemişlerdir. Bu ihtiyaç ile Zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ulusal veya uluslararası ticaretini yapanlar, imalatçılar ve müstahsiller, alım-satım yapanlar, her çeşit zeytin ve zeytinyağı ile üretilen mamul ve yarı mamul üreticileri ve tüketicileri, bilim adamları, gazeteciler ve yazarlar, sanatçılar, zeytinyağı ve zeytin kültürü ve mutfağı ile ilgili faaliyet gösterenler ile bu ürünlerin sempatizanı olan T.C. Uyruklu veya yabancı ülke vatandaşları dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak 8 yıl önce 2006’nın Nisan ayında 40 kurucu üyenin katılımıyla Aydın’da kuruluş sözleşmesi imzalanarak Zeytindostu Derneği kurulmuştur. 
Derneğin örgütlenme şekli tek bir merkez ve yurt içi, yurt dışı temsilcilikler şeklinde belirlenmiştir.

 

 

http://yabited.org/

Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği

Kısa adı YABİTED olan “Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği”, bir grup akademisyen ve kamu çalışanının 2009 yılında bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Merkezi Adana’da bulunan derneğimizin ilk genel kurulu 2010 Mayıs ayında yapılmış ve dernek akademisyenlerden, kamudan ve sanayicilerden önemli düzeyde ilgi görmüştür. Oluşturulan yönetim kurulunda, akademisyenlerin yanı sıra, sanayici ve kamu çalışanları da mevcuttur. Derneğin ilk icraatı Euro Fed Lipid’e üyelik yapmak olmuş ve başvuru 2010 Kasım ayında derneğimiz Euro Fed Lipid’e 12. Üye olarak kabul edilmiştir.
Buna göre, derneğimizin üyeleri aynı zamanda Euro Fed Lipid üyesi sayılmaktadır.
Dernek olarak öncelikle bitkisel yağlar konusuyla ilgili sanayici, kamu çalışanı ve araştırmacıları bilimsel bir platformda bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Buna ilaveten; bitkisel yağlarla ilgili güncel sorunlara çözüm aramak ve toplumu bilinçlendirmek; yağlı tohum ve meyve ile sıvı yağ ve sürülebilir yağlar/margarin üretiminin, tüketiminin ve ihracatının artırılmasına ve kalitesinin korunmasına katkıda bulunmak; yağlar, yağlı materyaller ve yağlı gıdalar konusunda araştırmaları özendirmek ve desteklemek gibi amaçlarımız da bulunmaktadır. Bu amaçlar etrafında kurulmuş olan derneğimizin sloganı “sektör, üniversite ve kamu el ele” şeklindedir. Derneğimizin amaçları incelendiğinde de görülebileceği gibi, YABİTED bilimsel bir dernektir ve diğer gelişmiş ülkelerdeki eş değerleri gibi, düzenleyeceği faaliyetlerle ülkemizin yağ sektörüne, araştırmacılarına ve kamuya hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

” Üniversite, Sektör, Kamu El Ele “