ZEYTİN BAHÇELERİNDE ZARARLI YABANCI OTLAR

Yabancı Otlar hakkında daha detaylı bilgi almak için için lütfen aşağıdaki linke dokunun

Yabancı Otlar PDF

Zeytin bahçelerinde sorun olan yabancı otlar, zeytinin yetiştiği bölgeye göre farklılık gösterebilir.      Daha önceki yıllarda sulama yapılmayan veya pek az sulama yapılan zeytin bahçelerinde yabancı otlar hem tür çeşitliliği hem de sayısı bakımından daha az görülmekteydi ancak günümüzde sulama yapılan bahçeler arttıkça içerisindeki yabancı ot tür ve sayısı da artmaktadır. Diğer tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi zeytin bahçelerindeki yabancı otlar da; büyüme faktörleri için zeytinle rekabete girerek, bahçe içerisindeki tarımsal faaliyetleri zorlaştırarak, ürünün kalite ve kantitesini düşürerek, hastalık ve zararlı böceklere konukçuluk yaparak zarar verebilirler. Genel olarak zeytin bahçelerinde pek çok dar ve geniş yapraklı yabancı otları görmek mümkündür

 Zeytin bahçelerinde en sık görülen yabancı otlar
Acroptilon repens (Kekre)
Amaranthus retroflexus  (Kırmızı köklü tilkikuyruğu)
Alopecurus myosuroides ( Tilkikuyruğu)
Avena spp. (Yabani yulaflar)
Bromus spp. (Püsküllü çayırlar)
Chenopodium album (Sirken)
Convolvulus arvensis (Tarla sarmaşığı)
Cynedon dactylon (Köpekdişi ayrığı)
Cyperus rotundus (topalak)
Daucus carota (Yabani havuç)
Erodium spp. (Dönbaba)
Euphorbia spp.( Sütleğenler)
Fumaria spp. (Şahtereler)
Galium spp.( Yapışkan otları)
Imperata cylindirica (Kındıra)
Lactuca serriola (Yabani dikenli marul)
Malva spp. (Ebegümeçleri)
Matricaria spp. (Papatyalar)
Medicago spp. (Yoncalar)
Papaver rhoeas (Gelincik)
Portulaca oleracea (Semizotu)
Senecio vernalis (Kanarya otu)
Seteria spp. (kirpi darılar)
Silene colorata (Renkli nakıl)
Sinapis arvensis (Yabani hardal)
Sorghum halepense (kanyaş-geliç)
Tribulus terrestris (demir dikeni)
Trifolium spp. (Üçgüller)

Zeytin bahçelerindeki yabancı otlarla mücadele

Kültürel önlemler
Yabancı otların bahçe içerisine bulaşmanın önlenmesi gerekir. Yabancı otlarla çok bulaşık bir alandan gelen tarımsal makinaların, bitki artık parçalarını ya da yabancı ot tohumlarını taşımaması için temizlenmesi gerekmektedir. Kullanılacak çiftlik gübresinin iyi yanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Mekanik savaş
Toprak işleme zeytin bahçelerindeki yabancı otlarla mücadelede en sık kullanılan yöntemlerdendir. Derin sürümde özellikle genç zeytin ağaçlarının kökleri de zarar göreceğinden dikkat edilmeli, köklere zarar vermeden derin olmayan sürümler yapılmalıdır. Bazı meyve bahçelerinde ışığın geçmesini önleyen malçlar kullanarak yabancı otların çıkışı engellenebilmektedir (siyah naylon vb.). Aynı yöntem zeytin bahçelerinde de uygulanabilir.

Kimyasal savaş
Yabancı otlarla zeytin bahçelerinde tavsiyesi olan herbisitin kullanılarak mücadele edilmesini içerir.