AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz Diyeti Kalbin En Büyük Dostu

Girit Adası’nda yaşayanların kalp-damar ve kanser hastalıklarına az yakalanmaları tüm dikkatleri ada halkının beslenme tarzına çekmiştir. Güney Fransa, İtalya ve Yunanistan da beslenme tarzı Girit Adası’na benzemekle beraber zeytinyağı tüketimindeki fark sağlık açısından Ada halkına büyük avantaj sağlamaktadır.

Kalp-damar ve kanserden ölen insan sayısı Girit Adası’nda, diğer Akdeniz ülkelerine göre çok düşük orandadır.

Fransa’da kalp krizi geçirip, kalp kası zarar gören insanların beslenmeleri değiştirilerek Girit tarzı beslenmeye yani tüm yağlar kesilerek, yalnız zeytinyağı ve tipik Girit tarzı beslenme uygulanmış. Yapılan kontrollerde bir ile dört yıl arasında bu şekilde beslenen hastaların kalp kasında iyileşme tespit edilmiştir. Yaşama şansı yüzdeleri de aynı şekilde yükselmiş. Kalp krizi geçirmeden önceki yeme alışkanlıklarına devam eden kontrol gurubunda aynı iyileşme tespit edilememiş.

Akdeniz Diyeti Doktor Diyetinden Daha Şifa Verici

Çok ciddi bir çalışma Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerika kalp derneği (American Heart Associatin) tarafından yapıldı.

Kalp hastalarını iki guruba ayırdılar. Birinci gurup çok sıkı bir Girit diyetine daha doğrusu beslenmeye alındı. Yani Giritli’nin beslendiği tarzda beslendi ama en başta da yağ olarak yalnız zeytinyağı tüketildi.

İkinci gurup için Amerikan Kalp Derneği özel ve sağlıklı kalp diyeti hazırladı ve hastalar bu diyete tam bağlı kalarak beslendiler.

Neticeler açıklandığında herkes hayretler içinde kaldı. Girit diyeti uygulayanlar diğerlerine göre %75 daha az kalp ölümüne, kalp yetmezliğine ve kalp krizine yakalandılar. Aynı hastalıklardan ölüm oranı yine yüzde yetmiş beş daha azdı.

Aynı gurupta damar hastalıkları, uzman doktorların diyetini uygulayanlardan %95 daha az görüldü.

Çalışmaya bir müddet sonra son verildi. Çünkü uzman doktorlar tarafından hazırlanan bu bilimsel diyetin Girit diyeti karşısında bu kadar başarısız olmasının sorumluluğunu kimse yüklenmek istemedi.

Günümüze kadar insan kalbine Akdeniz diyetinin verdiği şifayı hiçbir ilaç vermedi. Yeni bin yıla kalp sağlığı açısından zeytinyağının ve Akdeniz mutfağının damga vuracağı konusunda tüm bilim adamları hem fikirdir.

Kalp Krizine Karşı Zeytinyağı Mucizesi Kanıtlandı

Avrupa Birliği’nin yaptığı bir bilimsel araştırma birlik içindeki insanların sağlık açısından en avantajlı olanların Girit Adası’nda yaşadığını tespit etmiştir. Örnek olarak Finlandiya halkı ile Girit Adası’nda yaşayan halk, kalp-damar hastalıkları açısından karşılaştırıldı. Her iki yerde kişi başına tüketilen yıllık yağ miktarı aynı ama kaynakları ayrı. Finlandiyalı tereyağı, yağlı süt, peynir, krema, kaymak, margarin, zeytinyağı dışındaki diğer sıvı yağları ve yağlı et çok tüketiyor. Yani yağ kaynaklarının büyük bir kısmı hayvansal. Buna karşılık Giritli yüzde yüze yakın bir oranda zeytinyağı tüketiyor. Hayvansal yağ kaynakları az ve sadece yoğurt, beyaz peynir ve keçi peyniri. Demek ki tüketilen yağ miktarında bir fark yok, buna karşılık yağın cinsinde büyük fark var. Biri hayvansal menşeli, diğeri sadece zeytinyağıdır. Sağlık açısından araştırmada sansasyonel bir netice ortaya çıkıyor. Finlandiya’da ölen yüz kişinin yarısının ölüm sebebi kalp-damar hastalıkları, buna karşılık aynı hastalıklar sebebiyle ölen Giritlilerin oranı yüzde üç ile beş arasında. Bunun da en büyük sebebi, zeytinyağı kalbe şifa verirken, hayvansal yağlar kalp-damar hastalıklarına neden olmaktadır.

Zeytinyağının çok kullanıldığı Güney Avrupa bölgelerinde (Akdeniz) kalp-damar hastalıklarına Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine göre daha az rastlanmaktadır. Zeytinyağının tek başına ve en çok tüketildiği Girit Adası’nda ise aynı hastalıklar diğer Akdeniz bölgelerine göre daha düşük oranda görülmektedir.

Güneyin Sıvı Altını Zeytinyağı İçin Avrupa Birliği Kampanya Yapıyor

Avrupa Birliğinden gelen uzmanlar Roma’da toplandılar. Zeytinyağının dolayısıyla Akdeniz beslenme tarzının insan sağlığına olan faydaları konusunda fikir birliğine vardılar. Orta, Batı ve Kuzey Avrupa da kalp-damar hastalıklarının ve kanser türlerinin Akdeniz ülkelerine göre çok daha yüksek oranda görülmesi göz önünde bulundurarak, oralarda da zeytinyağı tüketiminin arttırılması kararını aldılar. Zeytinyağı tüketiminin artması için, kurslar, seminerler açıldı. İlanlar verildi, broşürler hazırlandı. Kalp-damar hastalıkları ve kanserden korunmak uğruna, zeytinyağı tüketiminin yaygınlaştırılması için tüm Avrupa harıl harıl çalışırken, topraklarımızın ürünü olan bu yağın değerinin farkında bile değiliz.

Akdeniz tarzı beslenmede tüketilen yiyecek maddeleri uzun ve sağlıklı bir yaşam için en mükemmel bir kombinasyondur. Hiçbir beslenme tarzı insan sağlığı ve sağladığı yaşam kalitesi açısından bu kadar faydalı değildir. Beslenme tarzının tam uygulandığı Girit Adasındaki insanlar kadar uzun ve sağlıklı yaşayan bir insan topluluğuna başka yerde rastlamak olanak dışıdır. Günlük tüketilen yiyeceklerin içerdiği değerli maddeler insanları kalp-damar hastalıkları, kanser çeşitleri, şeker hastalığı ve şişmanlıktan korumaktadır. İnsanların %75’i yaşamını kalp-damar hastalıkları ve kanser çeşitlerinden kaybetmektedir. Akdeniz beslenme tarzı ise bu hastalıklardan korunmak için adeta bir aşı görevini yapmaktadır.