BİLİMSEL YAYINLAR

1.Tatlı, A., M. Küsek, 2003. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis İllerinde Zeytin Alanlarında Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi. Proje No: BS–01/06–09–146. Sonuçlanan Proje. Kahramanmaraş.

2.Pala H., A. Tatlı, C. Yılmaz, A. I. Özgüven, 2006. Important Dıseases of Pomegrenate Fruiland Control Possibilites in Turkiye. 1.Internationel Symposium on Pomegrante and Minor Mediterranean Fruits 16–19 October. Adana, Turkey. (Poster Bildiri)

3.Tatlı, A., M. Küsek, E. Kafkas, N. Birişik, 2008. Determination of Fungal Factors Which Caused Die Back (Death) of Olive Trees in East Mediterranean Olive Regions of Turkey. 6.th Euro Feed Lipid Congress. 07–10 September. Athens, Greece. (Poster Bildiri)

4.Kafkas, E. H. Pala, A. Tatlı, M. Koşar, S. Freeman, S. Paydaş, H. C. Başar, F. Özoğlu, N. K. Koç, 2008. Çilekte Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.) Hastalığı ile Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin Karakterizasyonu. TOVAK 105–0–634. Sonuçlanan Proje. Adana.

5.Kıvrak, M., A. Tatlı, 2010. Traditional Striped Edremit Green Olive. The 1St International Symposium on ‘’Traditional Foods Form Adrıatic to Caucasus’’, 15-17 April. Tekirdağ, Turkey. (Poster Bildiri)

6.Tatlı, A., F. Konukoğlu, M. Kıvrak, 2009. Number of Olive Species in the Olive Fields of Eastern Mediterranean Region (Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay and Kilis Provinces) and the Determination of their Capture Ratio of Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb). 7th. Euro Feed Lipid Congress. 18–21 October. Graz, Austria. (Poster Bildiri)

7.Kıvrak, M., A. Tatlı, 2009. Harvest in Olive Orchards. 7th. Euro Feed Lipid Congress. 18–21 October. Graz, Austria. (Poster Bildiri)

8.Yorulmaz, A., H. Erinc, A. Tatlı, A. Tekin, 2009. The Effect of Irrigation on the Oil Composition of Some East Mediterranean Olive Cultivars. 7th. Euro Feed Lipid Congress. 18–21 October. Graz, Austria. (Poster Bildiri)

9.Tatlı, A., M. Kıvrak, N. Körükmez, 2010. Zeytinsineği (Bactrocera oleae Gmelin. (Dip.:Tephritidae)) Mücadelesinde Kaolin Uygulamaları. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs. Gemlik, Bursa. (Poster Bildiri)

10.Türkeri, F., A. Tatlı, Z. Yılmaz, 2010. Zeytinyağı İmalatında Kombine Sistemler. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs, Gemlik, Bursa. (Poster Bildiri)

11.Söylemez. H., M. Kıvrak, A. Tatlı, 2010. Sofralık Zeytinlerde Kalite Kriterleri. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs. Gemlik, Bursa.

12.Kıvrak, M., A. Tatlı, S. Aydoğan, 2010. İtalyan Zeytin Çeşitlerinin Özellikleri. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs. Gemlik, Bursa. (Poster Bildiri)

13.Tatlı, A., M. Kıvrak, Z. Yılmaz, 2010. Zeytin Bahçelerinde Sulama. 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27–29 Mayıs.  Kahramanmaraş. (Poster Bildiri)

14.Yorulmaz, A., M. Kıvrak, A. Tatlı, 2010. Organik Zeytinyağı. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz.  Erzurum. (Poster Bildiri)

15.Tatlı, A., M. Kıvrak,  N. Körükmez, 2010. Ayvacık Organik Zeytinciliği, Mut Organik Zeytinciliği ile Akhisar Organik Zeytinciliği Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz. Erzurum. (Poster Bildiri)

16.Tatlı, A., S. T. Demiray, N. K. Aydoğan, H. A. Ölmez,2010. A Research on the Fungal Elements that Cause Rotting in the Rooting Step of Olive Tree Growing. 8.th Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

17.Erinç, H., A. Tatlı, A. Yorulmaz, H. Erinc, A. Tekin, 2010. Influence of Verticillium dahliae Kleb. on Some Quality Parameters of Olive Oils of ‘Gemlik’ Cultivar. 8th. Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

18.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2010. The Effects of Variety and Maturation on Some Properties of Olive and Olive Oil. 8.th Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

19.Yücel, S., F. Yüksel, A. Tatlı, N. Körükmez, 2010. Effect of Olive Maturity on the Quality of Turkish Virgin Olive Oils. 8th. Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

20.Özçelik, B., B. Bayram, A. Tatlı, Z. Vurankaya, 2010. Polyphenolic Olive Mill Water Extract: A High Added Value By-Product of Olive Oil Industry. 8th. Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

21.Özçimen D., S. Yücel, A. Tatlı, 2010. Zeytin Yaprağının Kullanım Alanları. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

22.Özçelik, B., A. Tatlı, H. İlyasoğlu, 2010.  Zeytinyağı Kalitesi. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

23.Özçelik, B., B. Bayram, A. Tatlı, 2010. Zeytinyağı Üretiminde Yağ Ekstraksiyon Veriminin Arttrılması. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

24.Özçelik, B., A. Tatlı.,  F. Davarcı, 2010. Zeytin ve Zeytinden Elde Edilen Ürünler ve Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları.  Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

25.Tatlı, A., S. Demiray, R. Çetinkaya, Yıldız, 2010. Türkiye’de Görülen Zeytin Hastalıklarının Tanımlanması. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

26.Kıvrak,  M., G. Tümen, A. Tatlı, 2010. Hurma Zeytinin Özellikleri. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

27.Bozdoğan K. D, A. Tatlı, Y. Nikpeyma, F. Mavi, 2010. Doğu Akdeniz Bölgesinde Zeytin ve Zeytinyağının Durumu.  Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

28.Bozdoğan, K. D., S. Ö. Ünsal, A. Tatlı, 2010. Zeytinyağında Tağşiş ve Saflık Kriterleri. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

29.Ölmez, H. A., N. Alper, Ö. Dursun, H. Gül, A. Tatlı, 2010. Zeytin Meyvelerinde Görülen Şekil Bozuklukları.  Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1)  Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

30.Tatlı, A., D. Özçimen, S. Yücel, 2010. Zeytin İşletmelerinde Kullanılan Suyun Özellikleri. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

31.Kıvrak, M., E. Ermiş, A. Tatlı, 2010. Reklamın Zeytin Ve Zeytinyağı Sektörü Açısından Önemi. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1)  Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

32.Vurankaya, Z., A. Tatlı, M. Kıvrak, 2010. Doğu Akdeniz Zeytin Alanlarında Görülen Önemli Zeytin Zararlıların Tanılanması.  Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

33.Tatli, A., G.Ozkan, F. Koyluoglu, H. Aşık, A. Dagdelen, 2011. The Effect Of Growing Area On Apolar And Minor Polar Compounds And Other Chemical Parameters Of Virgin Olive Oils Of The Arbequina Variety In Turkey. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

34.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2011. The Role of Volatile Compounds on Virgin Olive Oil Aroma. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

35.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2011. The Effects of Extraction Systems on Virgin Olive Oil Quality. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

36.Yucel, S., A. Tatlı, D. Ozcimen, 2011. Pros Of Using Corn Oil. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

37.Gultekin, M.O., A. Tatlı, B. Ozcelik, 2011. Corn Oil: Is it Functional? 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

38.Unsal, S.O., M. Kivrak, A. Tatlı, A. O. Kopar, 2011. Packaging Options For Olive Oil. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

39.Kivrak, M., O. Kula, S. Yilmazogullari, A. Tatlı, 2011. Carrying The Olive Fruits With Frigorific Trucks And Its Economical Evaluation. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

40.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2012. Zeytinyağı Lezzet Bileşenleri ve Duyusal Kalite. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

41.Terzioğlu, P., S. Yücel, D. Özçimen, A. Tatlı, 2012. Kizartma Yağlarinin Saflaştirilmasinda Tarimsal Atiklarin Değerlendirilmesi. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

42.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2012. Hatay’da Yetiştirilen Zeytinlerden Elde Edilen Zeytinyağlarının Bazı Önemli Kalite Kriterleri Üzerinde Çeşit ve Olgunluğun Etkisinin Araştırılması. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

43.Kivrak, M., A. Tatlı, F.A. Vuran, 2012. Zeytinyağında Pestisit Kalıntıları. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

44.Özçelik, B., E. Koçak, A. Tatlı, 2012. Gurme Yağların Fonksiyonel Özellikleri, Bitkisel Yağ Sektöründeki Yeri ve Gelişimleri. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

45.Özçelik, B., S.Ö. Ünsal, A. Tatlı, 2012. Türkiye’ nin Farklı Bölgelerine Özgü Zeytinlerden Elde Edilen Sızma Zeytinyağlarının Lezzet Profillerinin Karakterizasyonu. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

46.Sakar, E., B.E. Ak,  M. Ulaş, K. A. Aslan, A. Tatlı, 2012. Mardin İli Zeytin Genotiplerinin Toplam Yağ ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Kapiler Kolon Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Belirlenmesi. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

47.Çolak, B., B. Boyun, F. Kaytancı, A. Tatlı, 2012. Zeytinin Tarihçesi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

48.Boyun, B., B.Çolak, A. Tatlı, M. Kıvrak, 2012. Zeytinin Anavatanı Türkiye. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

49.Kıvrak, M., A. Tatlı, S. Özer, M. Ü. Çekin, 2012. Dünya Üzerinde Yayılmış Yaygın Zeytin Çeşitlerinin Özellikleri. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

50.Çakaloz, D., A. Tatlı, M. Kıvrak, 2012. Zeytinyağında Asitliğin Artmasının Nedenleri. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

51.Uygun, H., S.Ö. Ünsal, C. Kurtoğlu, A. Tatlı, 2012. Zeytin Budama Artıklarının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

52.Ünsal, S.Ö., C. Kurtoğlu, F. Kaytancı, A. Tatlı, 2012. Zeytinyağı Atıklarından Bio Pestisit Eldesi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

53.Kıvrak, M., S.Ö. Ünsal, F. Kaytancı, A. Tatlı, 2012. Zeytin Pirina Atıklarının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

54.Adıgüzel, G., A. Tatlı, M. Kıvrak, 2012. İstanbul Tüketici Anketi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

55.Oltu, D., A. Tatlı, M. Kıvrak, 2012. Adana’da Zeytinyağı Tüketim Anketi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

56.Geçkil, A., A. Tatlı, M. Kıvrak, 2012. Adana İlinde Üretici Anketi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

57.Balarısı, N., C. Kurtoğlu, A. Tatlı, M. Kıvrak., 2012. Şanlıurfa İlinde Zeytinyağı Tüketim Anketi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

58.Seydi, T., T. Doğan, S.Ö. Ünsal, A. Tatlı, 2012. Türk Mutfağında Zeytinyağlı Yemeklerin Önemi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi.16-18 Mayıs. Aydın. (Poster Bildiri)

59.Kıvrak, M,. A. Tatli, 2012. Kazdağları’nın Zeytin Bahçelerine Etkisi. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, 24- 26 Mayıs, Edremit, Balıkesir (Sözlü Bildiri).

60.Sakar  E., M. Çelik, B. E. Ak, M. Ulaş, A. Tatli, 2012. Determination Of The Accumulated Oil And (Cis)- Trans Fatty Acidcomposition Of Southeastern Anatolia Region Sirnak Province Olivegenotype Through Capillary Column Gas Chromatography Method. 10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

61.Konuskan, D.B., A. Tatli, 2012. Influence Of Extraction Systems On Oxidative Stability Of Turkish Sari Ulak Olive Oils. 10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

62.Uluata S., Ü. Altuntaş, S. Ö. Ünsal, A. Tatli, B. Özçelik, 2012. Determination of some chemical characteristics and antioxidant activity of extra virgin olive oil belong to Gaziantep District. 10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

63.Nebioğlu M., A. Tatli, 2012.  Determination Of Sensory Charactarestics With Phenolic Compounds And Some Chemical Parameters Of Virgin Olive Oil From South-East Of Marmara Region. 10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

64.Yücel S., D. Özçimen, C. Kesgin, A. Tatli, 2012. The biodiesel production from various vegetable oils with ultrasonic method  10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

65.Kivrak, M., A. Tatli, 2012. Effects of Kaz Mountains on Olive Orchards. 10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

66.Kivrak, M., D. Çakaloz, S. Özer, A. Tatli, 2012. The Influence of The Cultural Processingr in Olive Gardens to Olive Oil acids. 10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

67.Fidan H.,  A. Tatlı,  M. Kıvrak, 2012. Türkiye’de Zeytin Üretim Alanlarında Yeni Bir Hastalık Etmeni; Elm Yellows Fitoplazma. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Sözlü Bildiri –Türkiye İçin İlk Yayın)

68.Sakar E., M. Çelik, M. Ulaş, B. E. Ak, H. Ünver, A. Tatlı, 2012. Mardin İli Genotiplerinin Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

69.Sakar E., M. Çelik, M. Ulaş, B. E. Ak, H. Ünver, A. Tatlı, 2012. Şanlıurfa İli Genotiplerinin Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

70.Sakar E., M. Çelik, M. Ulaş, B. E. Ak, H. Ünver, A. Tatlı, 2012. Şırnak İli Genotiplerinin Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

71.Yücel S., Pınar Terzioğlu, A. Tatlı2012. Zeytin Karasuyunda Bulunan Biyoaktif Bileşenlerin Geri Kazanımı. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

72.DemirkanH., M. Kıvrak, A. Tatlı2012. Zeytin Karasuyunun Tarımsal Alanlarda Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Alternatif Mücadele Olanakları. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

73.Nebioğlu M., A. Tatlı2012. Maraş Yağlık ve Gemlik Zeytininden Elde Edilen Zeytinyağlarının Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

74.DağdelenA., G. Özkan, A. Tatlı2012. Zeytinyağlarının Mineral İçerikleri ve Etkileyen Faktörler.  Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

75.Uluata S., B. Özçelik, Ü. Altuntaş, A. Tatlı, S.Ö. Ünsal, 2012. Gaziantep Yöresine Ait Sızma Zeytin Yağlarının Bazı Karakteristik Özellikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

76.Özçimen D., S. Yücel, P. Terzioğlu, A. Tatlı2012. Zeytinyağının Kolesterol Üzerine Etkileri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

77.Konuşkan D. B., A. Tatlı2012. Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytinlerinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Bazı Önemli Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

78.Koçak E., B. Özçelik, A. Tatlı2012. Zeytinyağı Eldesinde Ultrason Uygulamalarının Yağ Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

79.TerzioğluP., S. Yücel, A. Tatlı2012. Zeytinyağı Endüstrisi Katı Atıklarının Değerlendirildiği Alanlar. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

80.KaytancıF., A. TatlıB. İspartaoğlu, E. Sakar, 2012. Zeytinyağı Atıklarından Biopestisit Eldesi. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

81.Otlu D., A. Tatlı, M. Kıvrak, 2012. Adana’da Zeytinyağı Tüketim Anketi. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

82.Geçkil A, C. Kurtoğlu, A. Tatlı, 2012. Adana İlinde Zeytin Üretici Anketi. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)

83.Kıvrak M., A. Tatlı, F. A. Vuran, B. İspartaloğlu, 2012. Zeytinyağında Pestisit Kalıntılarının Tanılanması. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Poster Bildiri)