ZEYTİN BAHÇELERİNDE GÖRÜLEN ZARARLI BÖCEKLER

 

ZEYTİN SİNEĞİ Bactrocera oleae Gmelin

Zeytin Sineği hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Sinegi PDF

Tanımı
Ergin, 4–6 mm boyunda, parlak kahve ve bal renklidir.
Baş ve antenler sarı renkli, göğüs üzerinde 3 adet açık kahve renkli bantlar vardır.
Dişilerde karın geniş yapılı olup, sonunda yumurta koyma iğnesi bulunur.
Yumurta, 0.7-0.9 mmboyunda, mat, beyaz renkli ve mekik şeklindedir.
Larva, ayaksız ve şeffaf beyaz renklidir.
Baş ince yapılı, vücut geriye doğru kalınlaşarak konik silindirik bir görünümdedir.
Pupa, kahve renkli ve fıçı şeklinde olup, boyu 3.8–5 mm, eni 1.7-2 mm’dir.


Yaşayışı
Meyvesi içine konulan yumurtanın açılma süresi, yaz aylarında 18°C’de 2 gündür.
3 larva dönemi olan zararlının, larva süresi 15-16 gün olup, olgun larva, 6.0–8.5 mm boyunda, 1.3–1.9 mm enindedir.
Kışı pupa döneminde, toprakta veya zeytinlik ve fundalıklarda ergin halinde geçirir.
Erginler, toprak sıcaklığının 10°C’yi bulmasından itibaren, nadiren nisan ayı  başlarında, genel olarak ise haziran ayından itibaren topraktan çıkmaga başlarlar.
Bir dişi, her zeytin meyvesine bir yumurta bırakır.
Yoğunluğun yüksek olduğu yer ve yıllarda, bir zeytin meyvesine, farklı dişiler tarafından 7–9 adet yumurta bırakılabilir.
Yılda 3–5 döl verir.

Zarar Şekli
Zeytin sineği, ülkemizdeki hemen hemen bütün zeytin alanlarında bulunan ve zeytinin ana zararlısı olan bir böcektir.
Dişiler, yumurtalarını öncelikle iri, parlak ve yağlanmaya başlamış zeytin meyvelerinin 0.5–1.0 mm derinliğine yumurta koyma borusu ile V şeklindeki yarığa bırakır.
Ergin dişi, 200–250 yumurta bırakabilmektedir.
Larva döneminde, meyve etinde zarara neden olur.
Larva gelişme süresince, çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir.
Larvalar meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına ve asitliğin yükselmesine neden olur.
Mücadele yapılmadığı yoğunluğun düşük olduğu yıllarda %15–30, epidemi yıllarında yani yoğun populasyonlarda ise %70’e kadar ulaşan zarar meydana getirebilmektedir.

MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler
Pupaların yok edilmesi için, kış aylarında toprak sürülmelidir.
Zarar görmüş kurtlu zeytinler, 3–4 günlük aralıklarla toplanarak uzaklaştırılmadır.
Sonbahardaki yoğun zararı önlemek için, erken hasat yapılmalıdır.

Biyoteknolojik Mücadele
Kitlesel tuzaklama metodu kullanılarak zeytin sineği ile başarılı bir şekilde mücadele mümkün olmaktadır. Zararlıya karşı Ülkemizde ruhsat alan tuzak bulunmaktadır. Kitlesel tuzaklama sistemlerinin, ilaçlamalarla kombine edilmesi ile ilaçlama sayısının azaltılması mümkündür.

Kimyasal Mücadele
Zararlının yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde meyvelerde vuruk sayımları yapılmalıdır. Yapılan sayımlar sonucu, ekonomik zarar eşiğine ulaştığında, yer aletleri ile zehirli yem kısmi ilaçlaması veya kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Kaplama İlaçlamalarda
Salamuralıklarda % 1 vuruk,
Yağlıklarda % 4–6 vuruk olduğunda ilaçlamaya başlanır.
Zehirli yemle kısmi dal ilaçlamalarında, % 1- 2 vuruk olduğunda ilaçlamaya başlanır.
Kaplama ilaçlamada meyve içerisindeki larvanın öldürülmesi amacıyla, ağaçların her tarafı içten dışa ve dıştan içe olmak üzere iyice ilaçlanır.
Kısmi ilaçlamada amaç erginleri bir noktaya çekerek öldürmektir.
10 günde bir tekrarlanarak hasada 20 gün kalıncaya kadar devam edilir.

 

ZEYTİN GÜVESİ  Prays oleae Bern.

Zeytin Güvesi hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Güvesi PDF

Tanımı

Ergin gümüşi renkli olup, 7–8 mm boyunda ve 13–16 mm kanat açıklığına sahiptir.
Yumurta,0,5 mm. boyunda, basık kubbe biçiminde ve üzerinde arı peteğini andıran desenler bulunur.
Yumurta, yeni bırakıldığında şeffaf, açılmaya yakın ise kirli beyaz ve sarımsı renk alır. Larvalar, kirli beyaz ve sarımtırak renkte ve 8–10 mm boydadır.
Pupa, 6-7 mm. boyunda olup önceleri beyaz bir kokon içerisinde bulunur. Daha sonra pupa rengi koyu kahverengiye dönüşür.

Yaşayışı
Zeytin güvesi yılda üç döl verir.
Her döl, zeytin ağacının ayrı bir fenolojik döneminde zararlı olur.
Meyve dölü (Carpophagous): Zeytin meyvelerinin karabiber büyüklüğünü aldığı dönemde, çiçek dölünden meydana gelen erginler, yumurtalarını meyvelerin çanak yapraklarına bırakır. Meyve içinde gelişmesi tamamlayan larva ağaç kabuklan altında pupa olur.
Çiçek dölü (Anthophagous): Yaprak dölünün erginleri yumurtalarını henüz oluşmuş çiçek tomurcuklarına ve tomurcuk saplarına bırakır. Gelişmesini tamamlayan larva burada pupa olur.
Yaprak dölü (Phyllophagus): Meyvelerde beslenen larvalardan çıkan erginlerin yaprakların üst yüzeyine bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar bu dölü oluşturur. Bu larvalar iki epidermis arasına girerek kışı burada geçirir.

Zarar Şekli
Yaprak dölü larvaları: Yaprağın iki epidermisi arasında açtıkları galerilerle, taze sürgün uçlan ve yapraklarla beslenerek,
Çiçek dölü larvaları: Çiçek salkımları arasına beslenerek, salkımlardaki çiçek ve tomurcukları yok ederek, meyve tutumunu engellerler.
Meyve dölü larvaları: Meyve sapı dibinde meyvenin içine girerek, meyve ile meyve sapının birleştiği kısmı yok ederek, meyvelerin dökülmesine neden olur ki bunlara ”karabiber dökümü” denir.

MÜCADELESİ
Kimyasal mücadele
Zararlının sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır.
Zeytin meyveleri mercimek büyüklüğüne geldiğinde %10’unda canlı yumurta larva olması halinde ilaçlama yapılmalıdır.
Çiçek dölünde, yoğun bir parazitoid ve avcı kompleksi bulunduğunda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.
Mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde, ilk kelebeklerin yakalanmasından,10 gün sonra, böcek gelişmesini engelleyici ilaçlar kullanılmalıdır.


ZEYTİN KARAKOŞNİLİ
  Saissetia oleae Olivier

Zeytin Karakoşnili hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Karakoşnili PDF

Tanımı
7 ayrı biyolojik dönemi vardır.
Yumurtalar dişi kabuğunun altında bulunur ve uzunca oval şekildedir. Önceleri krem renkli olup embriyonun olgunlaşmasıyla turuncu renge dönüşür.
Aktif larva, hareketli ve turuncuya yakın renktedir
Birinci dönem larva, bitkiye tutunduğu için hareketsiz ve yassı yapılı; rengi önce sarı olup, sonradan koyulaşır. Sırtta boy boya omurilik gibi bir çıkıntı belirir.
İkinci dönem larva, sarımsı bej renkte olup, sırtta ”H” harfi şeklinde bir yapı belirmekte ve çevresinde koyu kahverengi leke oluşmaktadır.
Üçüncü dönem larva, kremsi bej renktedir. Yapısı gelişmiş ve “H” harfi şeklindeki yapı iyice belirginleşmiştir.
Yumurtasız ergin dişi, mat gri renkte, ”H” harfine benzer yapının çevresi iyice çukurlaşmış ve mum tabakası belirleşmiştir.
Yumurtalı ergin dişi, mat siyahımsı koyu kahve renkte ”H” harfine benzer yapı görüntüsü daha az belirli ve mum tabakası sertleşmiştir.

Yaşayışı
Zeytin karakoşnili, kışı genellikle yapraklarda ikinci ve üçüncü dönem larva halinde geçirmektedir.
Kışı geçiren larvalar, havaların ısınması ile sürgünlere göç etmekte, buralarda gelişerek yumurtasız dişi dönemine girmektedirler.
Yumurtalı dişi dönemine geçiş, Akdeniz bölgesinde nisan sonlarında, Ege Bölgesinde mayıs sonlarında, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde ise temmuz ayındadır.
Yumurtadan ilk larvanın çıkışı, Akdeniz Bölgesinde mayısta, diğer bölgelerde haziranda meydana gelir.
Yaz boyunca çıkan aktif larvalar, 1-7 gün yaprak ve sürgünlerde dolaşarak, kendilerine elverişli yer bulduktan sonra buralara yerleşir ve birinci dönem larva haline geçerler.
Zararlının üreme gücü yüksek olup, kabuk altında 500-3000 yumurta bulunabilir.

Zarar Şekli
Zeytin karakoşnili larva ve erginleri ağaçların öz suyunu emerek beslenirler.
Beslenme sırasında tatlı madde salgılarlar. Bu maddeler üzerinde funguslar üreyerek fumajin oluşumuna neden olarak olurlar.
Fazla miktarda oluşan fümajin ”Karaballık” adı verilen hastalığı meydana getirir.
Böyle zamanlarda, ürün kaybı %60-70 olup, daha sonraki yıllarda ağaçlar hiç meyve vermeyerek çalışmalar meydana gelir.
Yoğunluğu arttıkça, yaprak ve meyve dökümleri ile dallarda kurumalar başlar.

MÜCADELESİ
Kültürel önlemler
Kuruyan dallar kesilmelidir,
Ağaçların iç kısımlarının hava ve ışık alacak şekilde budanması,
Gübrelemenin tekniğine uygun yapılması gerekmektedir.

Kimyasal Mücadele
Mevsim başında yapılacak kontrollerde, parazitlenmenin %50’nin üzerinde olduğu bahçelerde, ilaçlama yapılmamalıdır.
Birinci ilaçlama; Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede,
İkinci ilaçlama; Yumurtaların %90’ının açıldığı devrede,
Öncelikle faydalı faunaya en az zararlı olan yazlık beyaz yağlar tercih edilmelidir.


ZEYTİN KABUKLUBİTİ
    Parlatoria oleae Colvee

Zeytin Kabuklubiti hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Kabuklu Biti PDF

Tanımı
Ergin dişinin kabuğu, beyazımsı kremden kül rengine kadar değişir.
Şekli, ovalimsi yuvarlak ve kulplu olup, boyu 2–2.5mm’dir.
Kabuk altındaki vücudu ise oval, eflatun veya mor renklidir.
Yumurta, dişi kabuğunun altında, birbiri üzerine yığılmış olarak dururlar. Yumurtadan çıkan hareketli Larva, basık c görünümlü ve eflatun renklidir. Genç Larvanın üzerinde, mum salgıları ve kabuk örtüsü oluşur ve hareketsiz dönem başlar.


Yaşayışı

Zeytin kabuklubiti, kışı olgun dişi döneminde geçirir.
Yumurtalarını, o yılın iklim koşullarına göre, nisan ayının ilk yarısı veya mayıs ayının ilk haftasında bırakmaya başlar.
Yumurtlama, 2 aya yakın süre devam eder.
İkinci döle ait yumurtalar, temmuz ortaları veya sonlarında görülür.
İkinci dölün erginleri genellikle kışlamaya çekilir. Zararlı yılda 2 döl verir.

Zarar Şekli
Zeytin ağaçlarının gövde, dal, sürgün, yaprak ve meyvelerinde zararlıdır.
Bitki öz suyunu emerek ağaçları zayıflatır, verimin azalmasına ve kurumalarına neden olur.
Meyveler üzerinde beslenirken salgıladığı toksin madde sonucunda kırmızı ve mor lekeler oluşturur.
Özellikle salamuralık çeşitlerde meyvelerin kalitesini düşürmekte ekonomik kayıplar meydana getirmektedir.

MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler
Kuruyan dallar kesilmeli, ağaçların havalanması ve güneşlenmesi için budama ve aralama yapılmalıdır.
Toprak işlemesi, sulama ve gübrelemeye önem verilmeli, fazla sulamadan kaçınmalıdır.
Biyolojik mücadele, Zeytin kabuklu bitinin doğal düşmanları, zararlı popülasyonunu sınırlayıcı öneme sahiptir,

Kimyasal Mücadele
Birinci dölüne karşı, çok yüksek popülasyonların dışında, ilaçlama yapılmamalıdır.
İkinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu yüksek ve parazitlenme oranı %50’den düşük olan bahçelerde ilaçlama yapılmalıdır.
Birinci dönem ergin çıkışının %70–80 olduğu ve 2. dönem larvaların görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
İkinci ilaçlama popülasyonun yüksek olduğu durumlarda ağustos ayı ortalarında yapılır.
Parazitlenme yüksek ise 1. döle karşı ilaçlama yapılmaz.


ZEYTİN PAMUKLUBİTİ 
 Euphyllura olivina Costa

Zeytin Pamuklubiti hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun 

Zeytin Pamuklubiti PDF


Tanımı
Ergin 2-3mm boyunda ve vücudu küçük bir ağustos böceğini andırmaktadır.
Zeytin pamuklu bitinin ergin ve nimfleri yeşilimsi renkte olup vücutlarından çok ince iplikçiklerden meydana gelen balımsı bir madde salgılarlar.
Bu iplikçikler bir pamuk yığını gibi toplanarak kümelenirler.

 

Yaşayışı
Kışı ergin olarak, ağaçların kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarında hatta sürgün koltuklarında geçirir.
Erginler mart ayı başlarından itibaren aktif duruma geçerek, önceleri sürgün uçlarına ve uç yapraklarına, daha sonra çiçek tomurcuklarının oluşması ile yumurtalarını tomurcuk saplarına bırakırlar.
Yumurtalar 4-6 günde açılır.
Çıkan nimfler yassı bir görünümde olup, çıkardıkları tatlımsı pamuk gibi bir madde ile vücutlarını örterler. Tomurcuklara girerek beslenirler.
Yılda 3-4 döl verir.

Zarar şekli
Zeytin somaklarında, tomurcuk saplarında ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek,
Ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına,
Çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olurlar.
Düşük yoğunluklardaki zararı önemli değildir.

MÜCADELESİ
Kültürel önlemler
Ağaçların sağlıklı tutulmasına, bol güneş almasına, havalanmasına dikkat edilmelidir.

Kimyasal mücadele
Zeytin güvesi çiçek nesline karşı bir ilaçlama yapılmışsa, ayrı bir ilaçlamaya gerek yoktur.
Zeytin güvesi zararının olmadığı bahçelerde ise, ağaçların sadece yoğun zarar görmüş somakları ilaçlanmalıdır.
Sürgün uçlarında ilk pamuklanma görüldükten 10 gün sonra ile çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir.


ZEYTİN FİDAN TIRTILI  Palpita unionalis Hübn.

Zeytin Fidan Tırtılı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Fidan Tırtılı PDF

 

Tanımı
Erginler ipeğimsi beyaz renkli olup kanat açıklığı 3 cm kadardır.
Yumurtalar sarımsı beyaz renkte, eliptik şekilde ve 1 mmx 0.5mm’dir.
Larva, soluk sarı renkte 1.4 mm boydadır.
Larva olgunlaştıkça rengi koyu yeşile döner. Boyu 18–20 mm’dir.

 

Zarar Şekli
Larvaları esas olarak yapraklarda beslenerek zarar yapar.
Yüksek larva popülasyonlarında genç sürgün hatta meyveler bile beslenerek zararlı olurlar.
Zeytin fidan tırtılı zararı, Özellikle fidanlıklarda yaprak kaybına ve tomurcukların kurmasına neden olurlar.

MÜCADELESİ
Ülkemizde bu zararlı ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

 

VİRGÜL KABUKLUBİTİ Lepidosaphes ulmi L.

Virgül Kabuklu Biti hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Virgül kabuklu Biti PDF

Tanımı
Virgül şeklinde 2–3 mm uzunluğunda, grimsi kahve renkli bir kabukla örtülüdür. Kabuğun altında bulunan ergin dişi, şeffaf beyaz renkte vücudun ön kısmı dar, arka kısmı ise geniş ve yuvarlak yapıdadır.

Zarar Şekli
Ağaçların gövde, dal ve meyvelerinde zararlıdır.
Yoğun koloniler halinde bitki öz suyunu emerek beslenirler.
Kontrol altına alınmadığı takdirde ağaçları kurutabilirler.

MÜCADELESİ
Kültürel mücadele
Kışın zararlı ile bulaşık dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal mücadele
İlkbaharda ve temmuz ayı başlarında 5 cm uzunluğundaki bir dalda en az 5 ana kabuk altında canlı larva bulunuyorsa, yumurta açıldıktan en geç 7 -10 gün sonra en yüksek larva çıkışında ilaçlama yapılmalıdır.

 

ZEYTİN KIZIL KURDU   Lasioptera berlesiana Panoli

Zeytin Kızıl Kurdu hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Kızıl Kurdu PDF

Tanımı
Erginler küçük, narin, tüylü ve uzun bacaklı sineklerdir. Boyu l.04 – l.l5 mm’dir.
Yumurta oval olup baş kısmı kapsül şeklindedir.
Yumurtadan çıkan larva saydam beyaz renkte olup, yan kısımları beyaz noktalıdır.
Larva olgunlaştıkça kırmızımsı portakal rengini alır ve aldıkları bu renkten dolayı “Kızılkurt”adını almıştır. boyu 2 mm olur.
Yumurtadan çıkan larvalar, kabuk altında açmış oldukları oyuklarda larva dönemini tamamlayarak, larva döneminin bitmesiyle, meyveyi terk ederek, toprakta pupa olmaktadır.


Zarar şekli
Esas zararı meyvede meydana gelmekte, Ağustos ayında meyvelerin bazıları erken kararıp buruşmaktadır.
Kızılkurtun zarar yaptığı bulaşık meyvelerde 2-3 mmçapta küçük, yuvarlak ve hafifçe içe çökük, koyu kahverengi lekeler oluşmakta ve bu lekeler 5 mm’ye kadar ulaşmaktadır.
Lekeler, buruşuk ve kabuk bağlamış görünümdedir.
Çökmüş ve kabuk bağlamış kısmın altında “Kızılkurt”lar bulunmaktadır.
Bu kısım daha koyu renkte ve mantarlaşmış haldedir.
Ayrıca bu zeytinlerden elde edilecek yağın kalitesi de oldukça düşüktür.
Zarar verdiği zeytinler, salamuralık olarak da kullanılamamaktadır.
Fungusun gelişmesiyle lekeler büyüyüp, belirginleşir ve meyveler dökülür.

MÜCADELESİ
Zeytin kızılkurdu, yumurtasını genellikle zeytin sineği yumurtasının bulunduğu deliğe bıraktığı için, Zeytinsineği ile mücadele yapılması halinde bir sorun olmamaktadır.
Kızılkurt” ekonomik önemde bir zararlı değildir. Zarar verme dönemi, zeytin sineği ile aynı döneme geldiğinden, ayrı bir mücadele gerektirmemektedir. “Zeytin sineği” mücadelesinde kullanılan ilaçlar bu zararlıya da etkili olmaktadır.

 

ZEYTİN KURDU  Coenorrhinus cribripennis Desb.

Zeytin Kurdu hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Kurdu PDF

Tanımı
Ergin, genellikle kızıl kahve renkli ve üzeri sarımsı iğlerle örtülü olup baştan arkaya doğru hafif konik ve yuvarlak şekillidir.
Yumurta, 0.5×0.4 mm boyunda ve limon sarısı enginde olup, eliptik bir şekle sahiptir. Larva bacaksız, kıvrık, krem renkli olup,5 mm boyundadır.

Zarar şekli
Mart sonu nisan başında genç sürgün ve taze yapraklarda zarar yaparlar.
Salgın sonunda yapraklar delik deşik bir görünüm alır.
Çiçek tomurcuklarında beslenerek, çiçek iç organlarını yer.
Zarara uğrayan yer delik şeklinde olup, kenarlarının yırtık olduğu görülür.
En önemli zararı meyvelerde görülür.
Meyveler nohut iriliğini aldığı zaman, beslenmesi sonucu meyvelerde yaralar belirir. Zarar görmüş meyveler gelişemez, buruşarak kurur ve dökülür.

MÜCADELESİ
Kültürel önlemler
Erginleri, en hafif sarsıntıda kendisini yere atar veya uçar.
Güneşli havalarda çok hareketli ve çevik, güneşsiz havalarda ise uyuşuktur.
Bu nedenle mart sonunda güneş doğmadan önce ağaçların altına çarşaf sererek, ağaçlar silkelenir ve düşen böcekler ve temmuz- eylül aylarında dökülen meyveler toplanıp yok edilir.

Kimyasal mücadele
Zararlının bir adet ergini görülse dahi kimyasal ilaçlama önerilir.

 

ÇİCEK SAP SOKANLARI Calocoris trivialis Costa; C. annulus Costa

Çiçek Sap Sokanı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Çicek Sap Sokanı PDF

Tanımı
Erginler 7-8 mm boyunda, Uzunca bir vücut yapısına sahiptir. Yeşilimsi renktedir. Yumurtaları krem renginde ve muz seklindedir.

Zarar Şekli
Doğrudan doğruya çiçek zararlısıdır
Önce çiçek tomurcuğunun çanak yaprağı daha sonra çiçek iç organlarını emerek beslenir.
Emgi sonucu çiçek açılamaz, rengi kahverengiye dönüşür ve tomurcuk kuruyup dökülür.
Erginler yumurta koymak için genç sürgünlerde yaralar oluşturur.

MÜCADELESİ
Kimyasal mücadele
Zeytin güvesinin çiçek nesli mücadelesinin yapıldığı bahçelerde, bu zararlı için kimyasal mücadeleye gerek yoktur.
Zeytin güvesi mücadelesinin yapılmadığı bahçelerde ise, zeytinin çiçek açma zamanında ağaç başına 25 adet zararlı belirlendiğinde ilaçlama yapılmalıdır.

 

ZEYTİN MAYMUNCUĞU  Otiorrhynchus cribricollis Gyll.

Zeytin Maymuncuğu hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Maymuncugu PDF

Tanımı
Ergin 7–8 mm boyda, parlak koyu kahve renktedir. Yumurtaları oval olup 8 mm’dir. Larvaları sarımsı gri renkte, 8–9 mm. boyda ve bacaksızdır.
Ekonomik önemde bir zararlı değildir.
Erginler, genç sürgünlerdeki taze yaprakları yarım ay şeklinde yiyerek zarar yapar.

MÜCADELESİ
Bu zararlıya karşı herhangi bir mücadele önerilmemektedir.

 

FİLİZKIRAN  Phloeotribus scarabaeoides Bern

Filizkıran hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke dokunun

Filizkiran PDF

Tanımı
Erginin vücudu silindirik bir yapıda ve koyu kahve renkte olup üzeri gri renkli kısa tüylerle kaplıdır. Boyu 2–2.5 mm kadardır.  Yumurta, parlak beyazımsı renkte ve ovaldir. Larva, kirli beyaz renkte olup, göz ve bacakları yoktur. Pupa, beyaz renkte, serbest pupa tipinde ve galeri içindedir.
Larvaları zayıf dallarda galeri açarak beslenirler.

Zarar şekli
Yeni çıkan erginler sürgünlerin yaprak veya meyve koltuklarında galeri açarak beslenirler.
Bunun sonucunda uç kısımdaki meyveler ve sürgünler buruşup kurur.


MÜCADELESİ
Kültürel önlemler
Zayıf kalmış ve kurumuş dallarda veya evlerin önüne yığılmış budama artıklarında üremektedirler,
Bu özellikleri nedeniyle şubat ayında tuzak olarak asılır,
Nisan ayında bu dallardan talaş çıkmaya başlayınca toplanır ve hemen yakılır,

Kimyasal Mücadelesi
Etkili ve ekonomik bir ilaçlaması yoktur.


ZEYTİN YARA KOŞNİLİ 
 Pollinia pollini Costa

Zeytin Yara Koşnili hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Yara Koşnili PDF

Tanımı

Ergin böcek genellikle küre şeklinde, Sarımsı görünüşte, l-l.5mm boyundadır. Vücudu zamanla mumsu yapışkan, kalın ve şekilsiz bir kabukla örtülür. Zayıf kalan ağaçlarda, küçük don çatlaklarına ve sırık yaralarına yerleşerek, bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar.

Zarar şekli
Zararı, tepe tomurcuklarını kurutmakla başlar.
Bu nedenle ağaç sürekli sürgün vermek için çaba harcadığından sürgün boylan kısa kalır.
Ağaçların büyümesinde gerileme görülür ve meyve bağlayamaz.

MÜCADELESİ
Kültürel önlemler
Bulaşık dallar kesilip yakılmalıdır.
Sırıkla hasat yapılmamalıdır.
Ağaçlar sağlıklı tutulmalıdır.

Kimyasal mücadele
Ağaçların çiçek olmadığı dönemde, meyve tutumundan sonra yazlık yağlarla ilaçlanmalıdır.


AĞAÇ SARI KURDU  Zeuzera pyrina L.

Ağaç Sarı Kurdu hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Agaç Sarı Kurdu PDF

Tanımı
Erginlerin kanat açıklığı erkeklerde 30–40 mm, dişilerde 50–60 mm’dir. Kanatları beyaz renkli ve çok sayıda lacivert noktalarla süslüdür.

Zarar şekli
Larvalar ağaçların gövde ve dallarında galeriler açarak beslenir.
Fidan ve genç ağaçların gövdelerinde, yaşlı ağaçların ise dallarında galeriler açarak ağaçların zayıflamasına ve rüzgârla kırılmalara neden olur.

MÜCADELESİ
Kültürel önlemler
Bulaşık dallar kesilip uzaklaştırılmalıdır.
Larvaların açtıkları galerilerin ağzında biriken sarımsı renkteki talaş yığını giriş yerlerinin kolayca tanınmasını sağlar.
Düşük yoğunluklarda larva giriş deliklerine uygun kalınlıkta tel sokularak larva öldürülür.

Kimyasal mücadele
Bulaşık olduğu görülen her ağaçta haziran ayı sonundan başlanarak 15–20 gün aralıklarla 3–4 ilaçlama uygulanmalıdır.


ZEYTİN KIRLANGIÇ BÖCEKLERİ  Agalmatium flavescens Oliv.; A. bilobum Fieb.

Zeytin Kırlangıç Böcekleri hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Kırlangıç Böceği PDF

Tanımı
Ağustos böceğinin küçültülmüş bir modeli gibidir. Erginler, 4-5 mm boyunda, genellikle kirli sarı renktedir. Yumurtalar elips şeklinde,1 mm boyunda ve kırmızımsı kahve rengindedir. Yüzeyi düz olan yumurtalar, zeytin ağaçlarının dal ve gövdelerinde, çamurdan yapılmış paketler içinde bulunurlar. Yılda 1 döl verir.

Zarar şekli
Çiçek, taze sürgün ve meyve saplarında beslenirler.
Ekonomik bir zararlı değildir.

MÜCADELESİ

Kültürel önlemler
Zararlının yoğun olduğu yerlerde, ağaçların gövde ve kalın dallarında bulunan yumurta paketleri, sert bir fırça veya çuval parçalarıyla kazınarak ezilmelidir.

Kimyasal mücadele
Yumurta paketi Mart sonu veya nisanda kontrol edilir, % 50–60 sının açıldığı görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.
Zeytin güvesi ile mücadele yapılması durumunda ayrıca bir ilaçlamaya gerek yoktur.

 


DİĞER ZARARLI BÖCEKLER

 

ZEYTİNDE YAZICI BÖCEKLER Scolytus rugulosus Müll.

Zeytinde Yazıcı Böcekler hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytinde Yazıcı Böcekler PDF


1.  Tanımı
Kısa ve dolgun yapılı, silindir şeklindedir.
Koyu esmer veya siyah renkli böceklerdir.
Erginler 1.8-2.7 mm. boyunda ve baş öne doğru kıvrıktır.
Larva beyaz renkli, 3.0-3.5 mm boyunda, kıvrık ve bacaksızdır.
Anten ve bacakların rengi sarı kırmızıdan kahverengiye kadar değişen renktedir.

 

 

 

 

İZMİR HAZİRAN BÖCEĞİ Polyphylla turkmenoglui Petr.

İzmir Haziran Böceği hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

İzmir Haziran Böceği PDF


1.  Tanımı
Ergin dişinin vücut uzunluğu 30-32 mm., antenler küçük ve ucu topuzludur.

Erkeğin ise, vücut uzunluğu 28-30 mm., antenler büyük, yelpaze şeklinde ve yedi parçalıdır.
Baş büyük, bal renginde ve öne doğru meyillidir.
Vücut rengi, kırmızımtırak kahverengi zemin üzerine, küçük odacıklar halinde ve çok sık beyaz pulcuklarla kaplıdır.
Yumurtaları ilk günlerde mat krem renginde olup, zamanla pembemsi krem rengine döner.
Yumurtalar bırakıldığında 2.8-3.0 mm’dir.
Açılmaya yakın hemen hemen iki misli olur.
Larva 70-80 mm uzunluğunda, büyük etli ve sarımsı renktedir. 
Vücudu “C” harfi şeklinde kıvrık, üzeri ince, sarı ve seyrek tüyler ile örtülüdür.
Göğüs kısmında, gayet iyi gelişmiş üç çift bacak bulunur.
Bunları yürümekten ziyade toprağı kazmak için kullanır.
Karının son halkası diğerlerinden daha büyüktür.
Olgun larva topraktan ördüğü muntazam bir yuva içinde prepupa ve aynı yuva içinde pupa olur.
Pupa 40-50 mm boyunda ve koyu kahverengidir.


ZEYTİN MOR KOŞNİLİ Lepidosaphes beckii Newm.

Zeytin Mor Koşnili hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Mor Koşnili PDF


1.  Tanımı
Ergin dişi koşniller 2-3 mm uzunluğunda, mor veya koyu kahve renklidir.

Dişilerin kabuğu uzunca midye veya virgül işareti şeklindedir.
Erkek koşniller, dişilere göre daha kısa ve daha yuvarlak görünümdedir.
Erkeklerin vücut kabuğu daha dar ve açık renktedir.
Genel görünüş itibariyle diğer kabuklu bitlere benzerler.
Fakat virgül işareti şeklinde olması kolayca ayırt edilmesini sağlar.
Yumurtalar kabuğun altında bulunur ve 0.25 mm büyüklüğündedir.


ZEYTİN DAL KURUTAN Resseliella oleisuga Targ.

Zeytin Dal Kurutan hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Dal Kurutan PDF


1.  Tanımı

Ergini yaklaşık olarak 3 mm uzunluğunda olan oldukça küçük böceklerdir.
Anten ip şeklinde ve kanatlar şeffaftır.
Dişilerin vücudu siyah, karın bölgesi turuncu renkli, erkekler ise gri renklidir.
Yumurta şeffaf ve oval şekilli ve 0.30 x 0.05 mm büyüklüğündedir.
Dişiler yumurtalarını 10-30 adetlik küçük gruplar halinde bırakır.
Larva boyu 3 mm, yumurtadan ilk çıktığında beyazımsı renkte ve şeffaftır.
Larvalar pupa dönemine yaklaştığında turuncu renge dönüşür.
Pupa ise 1.5-2.1 mm uzunluğunda ve sarımsı turuncu renklidir.


ZEYTİN TİHRİPSİ Liothrips oleae Costa

Zeytin Thripsi hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Thripsi PDF

1.  Tanımı
Dişiler 1.9 – 2.5 mm, erkekler ise 1.4- 1.8 mm uzunluğundadır.
Erginler, parlak siyah-kahve renkli ve oldukça hareketli böceklerdir.
Anten 8 segmentlidir.
Kanatları tipik olup saçaklıdır.
Yumurta oldukça küçük, beyazımsı ve 0.4 mm uzunluğunda, 0.1-0.2 mm genişliğindedir.
Nimfler genel görünüş olarak erginlere benzer ve beyazımsı renktedir.
Birinci dönem nimfler kanatsız iken, son dönem nimfler kanatlıdır.


ZEYTİN KARANFİL BÜKEN Cacoecimorpha pronubana
 Hübner

Zeytin Karanfil Bükenler hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke dokunun

Zeytin Karanfil Büken PDF


1.  Tanımı

Yumurta: Zararlının yumurtaları ovalimsi bir pulcuk görünümünde ve parlak- yeşil renktedir. Boyu yaklaşık 1 mm olup, eni 0.6 mm kadardır.  Zararlı yumurtalarını gruplar halinde bırakır.

Larva: Birincil larva dönemi sarı renkli olup larvanın başı siyah renktedir. İkinci larva döneminde kahverengiye dönüşür. Son dönem larva boyu 15-20 mm’ye kadar ulaşır. Son dönem larvanın başı kahverengimsi sarı renkli olup, üzerinde değişik koyu lekeler vardır (Meijerman ve Ulenberg, 2000; Anonim, 2002). Prothoraksın arka kısmında dört koyu leke mevcut olup, yeşilimsi sarı renktedir.
Pupa: Başlangıçta kahverenginde, daha sonraları siyaha yakın bir renk alır. Pupa yoğun bir ağ içerisinde bulunur ve boyu yaklaşık olarak 9-12 mm kadardır (Meijerman ve Ulenberg, 2000).
Ergin: Erkeklerin kanat açıklığı 15-17 mm, dişilerin ise erkeklerden biraz daha büyük 18-24 mm kadardır. Ön kanatlar dikdörtgen şeklinde olup, üzerinde sarımsı-kahverenginden morumsu-kahverengiye değişen renklerde koyu, dar, erili enine bantlar bulunur. Arka kanatlar portakal renginde olup, kenarları koyu kahverengidir. Dişiler erkeklerden daha açık renklidir (meijerman ve Ulenberg, 2000; Anonim, 2002).